Selv om det her i Salangen har vært mulig å søke om midler til nydyrking i flere år, så er det allikevel få som har benyttet seg av dette tilbudet. Derfor har kommunestyret fylt på kommunalt næringsfond med midler fra Havbruksfondet, en sum som er øremerket støtte til nydyrking. I tillegg har næringsutvalget, som består av formannskapet, to representanter fra Salangen Næringsforening og en representant fra landbruksnæringa, utarbeidet kriterier for tilskudd til nydyrking. Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller til nettavisen at dette er grep som de håper skal føre til flere søknader og mer nydyrking.


Håper flere vil nydyrke
Fristen for de som ønsker å søke om støtte til nydyrking er satt til 31. januar, og og utbetaling av tilskudd forutsetter godkjenning av tiltaket fra landbruksmyndighetene. At det skal være tilstrekkelig med tid til å godkjenne om det er muligheter for å gjennomføre nydyrking på arealet det søkes om. – Vi håper dette gjør at flere planlegger nydyrking framover, sier Prestbakmo i intervju med nettavisen. 

På kommunens nettsider ligger søknad om tilskudd for nydyrking