Innslag i sendingen i dag: Intervju med Evenes kommune som har gjennomført sitt første formannskapsmøte på video, Sparebanken Narvik fremskynder rentekutt, beboere ved eldresenter i Ibestad får mulighet til sosial kontakt med pårørende igjennom Skype og Pål Dahlberg fra Salangen feiret 40 års dag med egen nett- konsert. 


SN Radio's "Ettermiddagssending" går hver ukedag fra kl. 15.30 til 17.00 på Facebook og på FM- sambandet i Tjeldsund, Evenes, Narvik, Harstad, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.