Orienteringsposten var hengt opp i et av trærne like ovenfor bensinstasjonen på Sjøvegan.

Etter at vinden har tatt tak i den ligger den nå i gresset omtrent ti meter lengre unna.

Dette vil skape vanskeligheter for spreke elever som vil tro at posten er like om hjørnet, men så oppdage at posten blir mer og mer utilgjengelig.

OrienteringspostAvveie.jpg
Det vil ta litt tid for elevene å finne denne gjemt rundt løvbladene. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Forvirrede elever

Skulle du befinne deg på bensinstasjon og skue forvirrede elever med kart og kompass i hånda, så er de sannsynligvis på jakt etter den bortkomne orienteringsposten.

I det lange løp kan den forsvunnede posten komme til nytte for elevene. Nemlig på grunn av at de som blir tildelt denne løypa vil få en mindre post å jakte etter, og dermed klare å få god tid som igjen resultere til gode karakterer i gym.