Kommunestyret har ikke mange andre saker på sin saksplan foran møtet i dag, enn om kommunens situasjon og vurdering rent økonomisk. Møtet starter kl. 12.00 på Huset mot havet.


                               SAKSLISTE

 

Saksnr. Arkivsaksnr.

Tittel

0054/05 04/01519

ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2005 - REFERATSAK

0055/05 05/01304

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2006 2007

0056/05 05/01305

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2006-2007

0057/05 03/00543

ENDRING AV AVDRAGSTID PÅ LÅN I FORBINDELSE MED SABE 1

0058/05 05/01324

ØKONOMIRAPPORT 3/05