Brevet skulle ifølge innholdet ha vært unntatt offentligheten med bakgrunn i §13 i Offentlighetsloven.

Dokumentet omhandler et integreringstilskudd Bærum kommune melder krav om overfor Salangen kommune i forbindelse med flytting mellom kommunene. I dokumentet står det fulle navnet, vedkommendes DUF-nummer (nummer som blir tildelt folk som har søkt om beskyttelse eller oppholdstillatelse i Norge, journ.anm), og fødsels- og personnummer.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet Anders Ballangsrud kan de som er omfattet av Offentlighetsloven velge å gjøre dokumenter tilgjengelige på internett.

- Det finnes imidlertid unntak, blant annet for opplysninger som er underlagt taushetsplikt, opplysninger etter artikkel 9 og 10 i personvernforordningen eller fødsels- og personnummer. Det er regulert i offentlighetsforskriften § 7 om tilgjengeliggjøring av dokumenter på internett, sier Ballangsrud.

Det er med andre ord klare grenser for bruk av slike personopplysninger, forteller han.

- Kommunen kan ikke offentliggjøre dokumenter med fødsels- og personnumre. Slik det foreligger oss er dette et brudd på offentlighetsloven. Kommunen må først bli klar over at disse ligger ute. Så må de fjerne dem så raskt som mulig, rydde opp i egne rutiner og melde avvik til Datatilsynet, sier han.

- Skulle ikke ligget ute

Da nettavisen tok kontakt med administrasjonssjef i Salangen kommune Lars Strøm ble han gjort oppmerksom på at dokumentet lå ute offentlig i postlistene.

- Det er ingen tvil om at fødselsnummer ikke skal ligge ute offentlig. Hvis det er tilfellet er det uansett en glipp, sa han underveis i samtalen med nettavisen.

Strøm bedyrer at dokumentet ikke skulle vært offentlig. På spørsmål på hvorvidt situasjonen er heldig for kommunen svarer han slik:

- Du trenger ikke å bruke tid på å forklare meg ting som er helt åpenbart. Dette ser jeg med en gang er en glipp. Dette dokumentet skulle ikke ligget ute. I så fall skulle fødselsnummeret vært sladdet. Det er ikke tilfellet. Dette har kommet inn og dokumentet er stemplet unntatt offentlighet. I utgangspunktet er dette et dokument som absolutt ikke skal ligge ute. Her er det bare å strekke hendene og si at her har det skjedd en glipp på arkivet. Jeg skal ta dette opp med arkivet umiddelbart. Så enkelt er det, sier Strøm.

Han mener kommunens rutiner er gode nok og beklager samtidig på vegne av administrasjonen det inntrufne.

- Jeg har ingen indikasjoner på at noe annet er tilfellet. Dette er det første tilfellet siden jeg kom hit som har glippet gjennom på denne måten. Det er bare å beklage på vegne av administrasjonen. Jeg har nå gradert det og skal følge opp med en telefon til arkivaren, forteller han.

LarsStrømBilde.jpg
BEKLAGER: - Det er bare å beklage på vegne av administrasjonen, sier administrasjonssjef Lars Strøm. FOTO: TORBJØRN KOSMO

- Må gjøre noe med rutinene

Tidligere Gratangen-ordfører Eva Ottesen har vært i de samme skoene før. I hennes tilfelle søkte hun om konsesjon i Salangen kommune og ble gjort oppmerksom på at hennes personnummer lå ute offentlig i kommunens postlister.

- Det må være noe med rutinene til kommunen som gjør at de presterer å sende ut opplysninger som ikke skal ut i offentligheten. De må ta en gjennomgang av rutinene sine, sier hun.

Hun mener at dette på ingen måte burde ha skjedd i dette tilfellet.

- Det skal ikke skje. At det skjer flere ganger tyder på at det er noe med rutinene. For min del er jeg ikke i en sårbar situasjon som personer med andre bakgrunner kan ha, men det er beklagelig når sånt skjer og spesielt når det skjer igjen, mener Ottesen.

tilbakeipolitikkenbig
SKJERPE RUTINENE: Tidligere Gratangen-ordfører mener Salangen kommune bør bedre sine rutiner. FOTO: LARS ÅGE ANDERSEN, FRIFOTO

Nettavisen har vært i kontakt med vedkommende som fikk sitt navn og personnummer publisert offentlig i postlistene til kommunen. Personen ønsker å holde seg anonym, men uttrykker rystelse og skuffelse over at dette har skjedd. Personen ønsker også en offentlig beklagelse fra kommunen.