Styret i Lavangen Idrettsforening har sett seg nødt til å politianmelde hærverk på deres anlegg på Tennevoll. Politianmeldelsen skjer på bakgrunn av det er ødelagte verdier for betydelige summer.

Politisak

Lise Berg Vimme, leder av Lavangen Idrettsforening sier til nettavisen at dette først og fremst er en politisak.

- Jeg har selv ikke vært der og sett, men har fått bildene tilsendt. Politiet får gjøre sin del før vi kan gå inn å ser hva dette vil koste, sier Berg Vimme.

haerverkbig2.jpg
Reklameskilt som sto på stadion er tatt vekk og henslengt på baneområdet. FOTO: LAVANGEN IDRETTSFORENING

Grove skader

Den eller de som står bak hærverket har gjort stor skade på anlegget og det er ingen tvil om at LIF har en stor jobb å gjøre når politiet er ferdig.

- Vi har en liten traktor vi kjører på banen med for å rette opp kunstgresset med. Ruten på den er knust. Traktoren kostet ca.90.000.-. I tillegg er plater på taket brekt opp med planker, så taket må legges på nytt, sier hun.

Må stenge -  går utover barn og unge

En konsekvens av dette har styret i LIF vedtatt å stenge kunstgressbanen for uorganisert aktivitet. Dette får en direkte innvirkning på barn og unge på bl.a skolen.

- Jeg er lærer ved skolen og i dag var det mange triste ansikter, sier Vimme. Hun opplyser at banen er et samlingspunkt for barn og unge både i og utenfor skoletiden og at den brukes til turn også av elever, sier Lise. 

Hatt hendelser lenge

Det har nå bare toppet seg for idrettslaget med hærverket. Før dette har klubben vært plaget med forsøpling de to siste årene.

- På gressbanen er det masse søppel, glassbrått og tegnestifter på banen. Mange ganger må trenerne og barna rydde banen før trenning. Vimme presiserer at det er mange flinke barn som rydder etter andre barn på banen, sier hun. 

Ligner sabotasje

Hvorfor noen skal ødelegge for andre er ikke godt å si. Men Vimme mener dette kan ligne på sabotasje.

- Jeg skulle gjerne visst hvorfor noen gjør dette. Det skal være unødvendig når det står søppelbokser rundt hele banen. Ved å forsøple med glass og tegnestifter kan barna skade seg, sier hun.

haerverkbig3.jpg
Denne bjelken er satt opp i taket på utstyrshuset på baneanlegget. Nå må det legges nytt tak. FOTO: LAVANGEN IDRETTSFORENING

Oppfordring

Det er ingen som har skadet seg hittil. Men risikoen er der uansett så lenge denne forsøplingen skjer. Ved å politianmelde hærverket håper Vimme at noe endrer seg til det bedre.

- Jeg håper nå at dette kan snu til det positive, og jeg oppfordrer alle foreldre i Lavangen til å snakke med barna sine, sier Lise Berg Vimme.

Anlegget er som nevnt stengt for uorganisert aktivitet, men treningene går som normalt.