Under tirsdagens kommunestyremøte i Salangen ble det vedtatt at de skal gjennomføre kontakt med aktuelle grunneiere på Vasshaug med sikte på erverv av nødvendige arealer til gravlundsutvidelse. Kirkeverge ved Salangen kirke, Tonje Østvik er positiv over nyheten om innkjøp av areal. – Det er fint å kunne få utvidet kirkegården her slik at vi kan få større område som er tilknyttet den eksisterende gravlunden, sier kirkeverge ved Salangen kirke, Tonje Østvik.


Flere steder vurdert
I følge Østviks estimeringer kan næværende gravlundsareal være full om cirka 8 år, og dermed er nødvendigheten for større areal en stor nødvendighet. Flere områder har vært vurdert for utvidelse av gravlunden, og i sakspapirene til kommunen står det at både arealer ved Nervatnet, mot Eidet over til Lavangen og utvidelse av gravlunden på Elvenes, men at ingen av disse plassene har vist seg å være gode valg. – Ved Elevenes er gravlundet tilknyttet de som bor i nærheten, og det ville vært unaturlig å utvide den plassen, sier Tonje Østvik.

 

kirkegårdsak_artikkelfotot.jpg
Totalareal av utvidelsen bil på 4612 kvadratmeter. 


Utvider eksisterende areal
Løsningen som formannskapet vedtok og som ble enstemmig vedtatt under kommunestyremøte i Salangen tirsdag denne uken, var å utvide eksisterende areal ved Salangen kirke. Dette arealet er fordelt på tre forskjellige eiendommer i området på øst siden av nåværende gravlund mot krysset til Sandbergan, og vil utgjøre et totalt areal på 4612 kvadratmeter.