Atle Kristensen bor like ved krysset ned til Salangsverket.

Han la onsdag ut et innlegg på Facebook-gruppa "Hva Skjer i Salangen" hvor han reagerer på at folk har en tendens til å kjøre langt over fartsgrensa på Rognsamyra.

- Folk kjører altfor fort og det er få som holder fartsgrensa. Fartsgrensa er 60 utover her, men folk kjører som regel i 70 og 80, sier han.

Han poengterer at det er mange barn som bor langs Rognsastrekka og mot Medby.

- Vi er det siste huset før du kommer til krysset ved Medby og det er irriterende å se hvor fort folk kjører. Det er mange barn utover her, sier han.

En gang i tiden tok han kontakt med politibetjentene som stod langs veien i forbindelse med en kontroll hvor han uttrykte ønske om at de skulle komme å ta en kontroll i området ved huset hans.

Dette førte ikke frem.

- Politiet hadde en vanlig kontroll borti gata her og jeg gikk innover der og spurte om ikke de kunne ta en kontroll. Jeg fikk ingen reaksjoner der, forteller han.

Ifølge Kristensen er det mennesker med bredt aldersspenn som trår for hardt på gassen på strekninga.

- Det er både gamle og unge som kjører hardt. Det går an å holde fartsgrensa, man trenger ikke å ligge over, sier han.

Reagererråkjøring_BIG2.jpg
FARTSGRENSE: - Folk kjører altfor fort og det er få som holder fartsgrensa. Fartsgrensa er 60 utover her, men folk kjører som regel i 70 og 80, sier han. FOTO: TORBJØRN KOSMO