På bildet: Hurtigbåtruten mellom Salangsverket og Harstad er blitt halvert.


Den 23.august ble det gjort en ruteendring i hurtigbåtruten mellom Salangsverket og Harstad. Dette etter at en prøveordning med hurtigbåtruten da skulle avsluttes. Derfor går nå hurtigbåten bare to ganger i uken, som er mandag og onsdag. Ingen av de reisende har fått noe beskjed om denne ruteendringen i form av oppslag eller liknende.


Blir ikke lagt ned
Pr.dags dato er det ingen signaler fra fylket og politikerne der på at ruten kan bli lagt helt ned. Men svært får salangsværinger som har brukt ruten mye, som har fått informasjon om ruteendringen som er blitt gjort.  - Det er slik at vi har hatt ute avis-annonser, og oppslag ombord om ruteendringen som er gjort, forteller direktør for ferge- og hurtigrute i Hurtigruten Group, Bjørn Laksforsmo. Han kan ikke forstå at de reisende i Salangen ikke har fått beskjed om ruteendringen. Han beklager imdlertid ovenfor de reisende at informasjonen ikke har nådd ut, når nettavisen orienterte han om saken i går. Så gjenstår det og se hvordan hurtigbåtruten mellom Salangsverket og Harstad vil bli i kommende år.
Foto: Jon Henrik Larsen