Det begynner smått å ta form inne i det gamle bankbygget på Sjøvegan. Gamle vegger rives ned, mens nye settes opp av entreprenørfirma Brødrene Fløtten Ltd. som har oppdraget. Daglig leder, Tonny Børre Fløtten forteller til nettavisen at det har gått bra så langt, selv om de fikk en litt forsinket oppstart enn det som opprinnelig var planlagt. – Vi har gjort en del nedmontering av vegger og fått satt opp noen nye. Det skal settes opp vegger og lages mange nye kontorer, samtalerom, resepsjon, toaletter og et mini-kjøkken, i tillegg til å legge gulv og sette opp himling. Det har vært en god del riving først, den innerste delen hadde et gulv som var 60 centimeter høyere enn ellers som vi var nødt til å rive ned, opplyser Fløtten overfor nettavisen.

Brodrene_flotten_bank_bygget_artikkelfoto1.jpg
I løpet av kort tid kommer også elektrikere og rørleggere og skal begynne sine installasjoner.  FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN


Grei skue
Etter planen skal renoveringen ferdigstilles i løpet av siste halvdel av januar, og slik Tonny Fløtten selv ser det har de ingen store utfordringer i sikte i forbindelse med prosjektet. – Vi har gjort noen slike jobber før, så foruten en litt sen oppstart så skal det gå greit, sier Tonny Fløtten avslutningsvis.