Rødt i Salangen greide ikke å stille liste til kommunestyrevalget denne gangen. Nettavisen skrev i slutten av mars om nyetableringen av Rødt i Salangen, da var leder av interimstyret for Rødt i Salangen, Bernt-Egil Berntzen, ved godt mot og de hadde blant annet brukt Facebook for å forsøke å rekruttere kandidater til valglista. Det viste seg i midlertidig å være noe mer krevende enn interimstyret hadde forutsett. – Vi var for seint ute i år til å få på plass liste til kommunestyrevalget, men det gjør ikke noe. Vi bruker tiden fremover til å bygge et sterkt og aktivt lokallag her i Salangen og stiller liste ved neste valg, sier Marie Bjørsland Berntzen til nettavisen som kommentar til at vi ikke fant Rødts liste på kommunehuset etter fristen gikk ut.