Ekstremværet "Frank" har ikke gjort seg så gjeldende for salangsværingene i natt, foruten om at strømmen var borte for flere husstander natt til fredag. 

Fredag morgen er det rolig på Sjøvegan værmessig, og ikke mye vind. Det kan komme i råsser at vinden tiltar, men det pågår ikke lenge. Det virker som ekstremværet "Frank" har gjort seg gjeldende veldig lokalt på ulike steder i fylket.

Politiet i Troms oppfordrer fremdeles innbyggerne til å holde seg innendørs, med mindre de må ut i dag.