Hvordan den farlige ferden mot bakken har skjedd, har ikke nettavisen klart å fått på det rene. Etter det redaksjonen har fått kjennskap til, har ingen personer kommet til skade under fallet til avløpsrøret. Når nettavisens journalist oppdaget den rørete saken i helga, var det lite å røre i for vår del, annet en enn mørk tilværelse inne i røret. Er det mildværet som har vært i den siste tiden, som er årsaken til at røret ligger på bakken?. Eller er det noen som har løpt inn avløpsrøret de siste dagene? Kan det være et ekorn? Eller en butikkunde som hadde det travelt og skulle hjem til en ventende vaffelrøre?. Uansett, nettavisen håper at røret snarlig kommer på plass igjen.

rorendenyheterbig2.jpg
Dette avløpsrøret ligger delvis helt nede på bakken. Red. anm. Bilen som er delvis med på bildet, har ikke berørt røret som ligger på bakken. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Har gjort sitt
Kommunen har iallefall gjort sitt for å redde det truende avløpsrøret som ligger rørete henslengt mot fortauet, ved å henge avløpsrørert i et tynt kommunalt avsperringsbånd. - Det er godt at dere ringa mæ!, utbryter butikksjef på Coop Prix og nærmeste pårørerende, Agnar Fossbakk. Han er snar å konkludere med hva som årsaken til rørets fall. - Det er nok været som har røska i røret. Jeg skal få noen til å ordne opp i dette røret, avslutter en tydelig opprørt Agnar Magne Fossbakk.


Bildet under viser at røret ble raskt rettet på av ansatte fra Coop Prix på Sjøvegan. FOTO: JON HENRIK LARSEN

rorendenyheterbig3.jpg