Bakgrunnen for dette initativet er å spre glede og motivasjon i hverdagen for alle som sitter hjemme i disse korona-tider. Kortesjen besøkte flere steder i Ibestad, der de spilte musikk av blant annet Jahn Teigen, og litt bæbu- lyd på sirenene.

Den lille reisen omkring i kommunen ble spesielt satt pris på av barn og eldre, men også lokalbefolkningen forøvrig.

Flere stod langs veien og hadde norske flagg og hurra-rop til kortesjen. Denne helgen har det flere steder omkring i Norge vært slike kortesjer der brann, ambulanse, politi og andre samfunnsaktører har deltatt til stor glede for befolkningen. 

Litt info om bilturen omkring i kommunen av Anders Fosshaug: