Det er snart starten på et nytt skoleår i Salangen, for både Salangen skole og Sjøvegan videregående skole.

Ved Salangen skole forbereder nå rektor Lars- Georg Nordhus seg for skolesemesteret, og legger nå kabalen i forhold til ansatte og bemanning.

Igjennom Salangen kommunes nettsider går rektoren ut og søker etter tilkallingsvikarer.

- Kriteriene er at du må være over 18 år og gjerne ha studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende. Det vil også bli lagt vekt på personlig egenhet. Det er bare å ta kontakt med meg personlig for mer informasjon om dette, skriver rektor Lars-Georg Nordhus på kommunens nettsider. 


Det er snart tid for skolestart ved Salangen skole. FOTO: JON HENRIK LARSEN