Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Totalt 69 anlegg i hele fylket får hele eller deler av beløpet de har søkt om.

– Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere i fylket kan være fysisk aktive. Samtidig ser vi at behovet for midler til slike anlegg er langt større enn det vi kan imøtekomme med den tildelte nasjonale rammen, uttaler fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Alle regioner får tildelt samme prosentvise tildeling av rammebeløpet til fylket som andelen av godkjent søknadsbeløp fra den enkelte regionen.

Nestleder i SIF Ski Inger Kristin Hognestad forteller at midlene som ble søkt er for å dekke utgiftene som kom i forbindelse med bygging av garasjen som ble bygget til klubbens tråkkemaskin.

- Vi har en garasje hvor tråkkemaskinen vår står i. Den ble bygget for flere år siden. Spillemidlene er til oss for det vi har lagt ut for det garasjen kostet, sier hun.