Annet hvert år besøker Sametinget Lavangen kommune i forbindelse med at kommunen er forvaltningsområde for samisk språk. Sametingspresident Aili Keskitalo var blant annet i møte med ordfører Bernhardt Halvorsen hvor de så på potensielle løsninger i forbindelse med mangelen på samiskspråklige lærere i barnehage og skoler. – Jeg er godt kjent med det arbeidet som gjøres i Lavangen og i de forskjellige etatene, og jeg vet at det er mange som har lagt ned mye arbeid i forvaltning i Lavangen. Utfordringen ligger i å få tak i mer fagkompetanse til kommunen, sier Aili Keskitalo.


Lavangen er ikke alene
Ettersom det er mange kommuner innenfor samisk forvaltningsområde som står over for de samme problemstillingene når det kommer til bemanning av fagkompetanse til skoler og barnehager finnes det gode råd og tips basert på disse erfaringene andre kommuner har gjort seg. – Sametinget kan være med å bistå med tips og ideer til hvordan man kan gå frem, men den harde jobben må gjøres i kommunen og i lokalsamfunnet, så vel som hos foreldre, lærere i barnehage og skole og de ansatte i språksentret, sier sametingspresident, Aili Keskitalo.

aili_bernhardt_ingress.jpg
Ordfører i Lavangen, Bernhardt Halvorsen setter pris på samarbeidet med Sametinget. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN


Glad for god dialog
Ordfører i Lavangen, Bernhardt Halvorsen forteller at han er glad for å kunne føre en slik jevn dialog med Sametinget. – De er interesserte i hvordan det går med oss og utvilklingen av språk i barnehage og skole, og det er interessant å få spørsmål og tilbakemeldinger fra Sametinget og å kunne gi spørsmål og tilbakemeldinger tilbake til de igjen. På den måten har vi en god dialog. Det er få personer med kompetanse, men det ser ut som vi begynner å få tilstrekkelig i barnehagen. På skolen mangler det enda mange, sier Halvorsen til nettavisen.