I fjor gjorde Lavangen kommune noe helt nytt på samefolkets dag, nemlig og markere dagen digitalt med en egen nett-tv sending. Også i år er covid-19- pandemien over oss, og Lavangen kommune har smitteutbrudd, noe som gjør det vanskelig og planlegge arrangementet som et offentlig arrangement der man kan møtes. 

- Vi har vi i samråd med smittevernoverlegen i kommunen besluttet at det ikke blir en markering hvor vi fysisk samles i Lauvhallen i år heller. I stedet markere vi dagen i en digital form slik som i fjor. I samarbeid med Frivilligsentralen og Kulturskolen jobber vi nå med å produsere en film som kommer til å publiseres på Samenes nasjonaldag, søndag 6.februar, sier språkkonsulent i Lavangen kommune, Sanne-Marja Utsi.