Læring i friluft er et nettverkssamarbeid mellom alle grunnskolene i medlemskommunene som tar sikte på mer, bedre og tverrfaglig undervisning utenfor klasserommet. I år ble arrangementet lagt Huset i havet i Grovfjord, hvor deltakerne kunne nyte havutsikten mens planene for 2020 ble lagt. Totalt er det 20 skoler som har undertegnet samarbeidsavtale med Midtre Hålogaland friluftsråd, de fleste skolene har tilhørighet i Ofoten og Harstad, Ibestad og Tjeldsund.


Vil ha flere skoler med
Nå går friluftsrådet ut og søker etter flere skoler som kan være med i fremtiden. - Vi vil gjerne ha med flere skoler fra Gratangen, Lavangen og Salangen, sier prosjektleder Kim Ingebrigtsen i en kommentar. Skolene er i full gang med å planlegge et nytt skoleår med nye læreplaner. I læreplanens overordnede del står det at "Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet". Videre legger læreplanene til rette for utforskning, dybdelæring og tverrfaglige prosjekter.


Mestre livet 
Livsmestring og folkehelse er også sentrale temaer som nettverkssamarbeidet berører. - Vi tar sikte på å sammen utvikle gode undervisningsopplegg som skal benyttes ute. Forskning tyder på at barn lærer bedre gjennom aktivitet, i tillegg til de positive helseeffektene aktivitet ute fører med seg, sier Ingebrigtsen. Friluftsrådet skal blant annet arrangere kurs med undervisningsopplegg knyttet til fornybar energi. Barna skal få bygge sin fremtidsby i naturen hvor de bl.a må montere vind og vanndrevne turbiner samt solcellepaneler for å få lys i husene sine. Læringspotensialet er stort, beregning av energibehov og kapasitet, teknologien i utstyret, samt samfunnsmessige vurderinger om utbygging av naturen er bare noen av punktene barna må ta stilling til. Friluftsrådet har også kjøpt inn totalt 60 våtdrakter som skolene kan låne i forbindelse med utendørs svømmeopplæring. Midtre Hålogaland friluftsråd er svært takknemlig for for våre samarbeidspartnere i skoler, kommuner, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Friluftsrådenes landsforbund som er med på å skape en unik læringsarena for barn og unge.