Lederen beskriver sentralen som svært aktiv. - Vi er kommet i trassalderen. En treåring er ganske aktiv, noe vi kan vi si at vi også er. Sentralen har gjennom året vist at det er en møteplass, for både små og store Lavangsværinger, forteller leder Kolbjørn Sjøseth der han sitter og oppsummerer året 2010.


Populær fredagskafe

Fredagskaffen er ikke blitt mindre populær i 2010. Hele 1111 personer har vært innom på fredagene (pr. 10.12.). - Det er flott at kulturskolen og barnehagene har vært innom og underholdt. De som frivillig har stilt opp til å være med i komiteen til Fredagskaffen, har gjort en stor jobb – takk til dere. Også en stor takk til dere som har vært ledsagere gjennom året, dere har gjort en kjempejobb, sier Kolbjørn Sjøseth.


Møteplass

Målet om skape Frivilligsentralen til en møteplass er blitt gjennom året bekreftet – og det nye året vil føre med seg nye oppgaver som vil komme dere Lavangsværingene til gode. - Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle som har vært innom, enten som frivillig eller ikke - ei riktig god jul og et godt nytt frivillig år, avslutter Kolbjørn Sjøseth.