Både i Salangen og på Ibestad er det i skrivende stund usikkert hvordan en 17. mai-feiring skal foregå.

Kultursjef i Salangen kommune Kurt Jan Kvernmo forteller at det skal foretas møter for å undersøke hvilke muligheter som eksisterer til uka.

- Det blir nok en form for 17. mai. Det blir i så fall en alternativ feiring. Vi får vite i neste uke nøyaktig hva det blir til. Der skal vi se hva vi kan klare å få til, sier han.

Av de allerede avlyste aktivitetene som tidligere var planlagt er barnetoget og kafe i idrettshallen.

- Vi håper å få til gudstjeneste, tale for dagen og kransenedleggelse i kirka, sier han.

Til uka skal de forskjellige aktørene som er viktige i forbindelse med 17. mai møtes.

- Kirka i Salangen, kulturadministrasjonen, politikere, levekårsutvalget i Salangen, musikkforeningen og skola skal møtes, sier han.

Kvernmo17mai.jpg
MØTER: Kultursjef i Salangen kommune Kurt Jan Kvernmo forteller at det skal holdes møte til i kommende uke for å finne fram til en 17. mai-løsning. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

På Ibestad har det torsdag blitt avholdt et møte hvor ungdomsrådet, politiker, kulturutvalget og ordfører har vært med, forteller enhetsleder for kultur Ingvild Johansen i Ibestad kommune.

- Der har vi samlet alt vi har hatt av ideer og vi skal ha et møte neste uke til samme tid for å følge opp og få gjennomført en feiring, sier hun.

Det er viktig å få inkludert befolkningen i en eventuell feiring.

- Vi har masse forslag og ideer på hvordan man skal gjøre det, sier hun.

Blant disse er streaming og kortesje.

- Vi har tenkt på både digital og fysisk feiring av 17. mai. da tenker vi at vi streamer talene og kanskje gudstjenester for å nå flest mulige. Bilkortesjer kan også være et alternativ. På den måten er man innenfor smittevernstiltakene, sier hun.

Hun presiserer at planleggingen og møtevirksomheten er i startfasen.

- Alt er i startgropa, men vi har i hvert fall tenkt på en fysisk distribuering av 17. mai-programmet. Det er mye som kan gjøres i felleskap som gir en følelse av felleskap, selv om man ikke fysisk er sammen, avslutter hun.