Hør radio-reportasjen i forbindelse med flaskeinnsamlingen her ! ( Klikk på "Play")