Etter å ha fullført VG2 kjemiprosess ved Sjøvegan videregående skole for ett og et halvt år siden fikk Sigurd Enbusk seg lærlingplass hos Senja Avfall i Lenvik kommune. Her går hans arbeidsoppgaver ut på å styre forbrenningsovnene til fjernvarmeanlegget, sørge for at temperaturen holder seg og at ovnen går som den skal, i tillegg til å rette opp feil og holde vedlikehold. – Det har vært en ganske lærerik tid. Nå tar jeg sikte på det siste halve året så får jeg se hva som skjer videre, sier Enbusk.


Oppfordrer unge 
Sigurd sier at det ikke er mange som går kjemiprosess, og han oppfordrer unge til å velge denne veien. – Det skulle absolutt vært flere, sier Sigurd Enbusk til nettavisen. Utdanningen er i følge Enbusk overkommelig for de fleste, selv om det til tider kan være mye å lære, men med tanke på miljøhensyn er dette et fagfelt som det vil være økende behov for i fremtiden.