Det går utvilsomt mot vår og etterhvert sommer. En fast tradisjon og nærmest vårtegn er når sittebenkene på torget på Sjøvegan settes ut av Salangen kommunes uteseksjon. 

Men i år er sittebenkene forsinket, i følge teknisk sjef Reidar Berg.

- Bord og benker som plasseres ut i sentrumsområdet i sommerhalvåret begynner å se slitt og lite innbydende ut. For å bøte på dette så kommer kommunen til å pusse opp møbler slik at disse på ny får tilbake ett innbydende utseende. Dette betyr at møbler dessverre ikke kommer på plass til 17. mai, men først i månedsskiftet mai / juni, sier teknisk sjef Reidar Berg til kommunens egen nettside.