Søndag skal det arrangeres gudstjeneste i Salangen kirke som vil både være på norsk og på samisk, og der er Per Gustav Nilsen og Grete Glemmestad. – Vi har lyst til å være med å markere samenes nasjonaldag i kirken, men har valgt å legge denne til søndag. Vi blir å ha ganske mye av gudstjenesten på samisk, som Per Gustav skal ta seg av, så blir jeg å lese på norsk. Det blir også litt sang på samisk og etterpå blir det kirkekafé. Alle er hjertelig inviterte, sier sogneprest ved Salangen menighet, Grete Glemmestad.