På Ibestad skal de få ny innkjøring til nytt rådhus og til helsesenter, og i den forbindelse er det lagt frem forslag på at disse skal tildeles offisielle veiadresser. Veinavnene som er lagt frem er "Emma Olsens vei" til rådhuset og "Borchgrevinks vei" til helsesenteret.

- Begge disse personene har vært pionerer på Ibestad. Emma Olsen var den første kvinnelige kommunestyrerepresentanten i Ibestad kommune, og Otto Fredrik Borchgrevink var distrisktslege, forteller ordfører Dag Sigurd Brustind.

Han er positiv til de nye navnene og kan fortelle at det har vært enstemming til nå, og forventer derfor at disse forslagene vil gå i gjennom.

- Veinavnforslagene er lagt ut på høring og sendt ut til Språkrådet for uttalelse. De vil behandles i løpet av vinteren og er satt av til å vedtas på kommunestyremøtet 10.desember, sier Brustind.