Det arbeides for tiden med utskifting av veilys i Ibestad kommune på strekningen Storvika - Skog på Rolløya. Det meldes at alle kommunale lys skal ha LED belysning i Ibestad. Ikke bare vil det gi bedre lys, men også føre til mindre skift av amatur og enda lengre oppetid mellom skift. Bilister bes å være oppmerksom på at det på grunn av arbeidet kan periodevis oppstå kø langs veien.