Det er en kjent sak at flere og flere opplever at det samiske språket blir brukt i gudstjenester i den norske kirke. Også i Salangen bruker sogneprest Grete Glemmestad og prost Per Gustav Nilsen ved flere anledninger setninger på samisk under den kirkelige handlingen.

Ikke eneste kirkested

Salangen er ikke eneste stedet i bispedømmet der samisk tas mer og mer i bruk under kirkelige handlinger. Dette er veldig positivt mener biskopen i Nord Hålogaland Bispedømme, Olav Øygard.

- Det er en språkrevolusjon i bispedømme, sier Øygard.

Han mener at det samiske språket har blitt tatt mer og mer i bruk i kirka de siste årene.  

- Tidligere ble samisk kun brukt i kirka i Indre Finnmark. – nå brukes det stort sett over hele bispedømmet, sier Øygard fornøyd. 

bishop_oygard_ingress.jpg
Biskop Olav Øygard setter stor pris på at flere av prestene i bispedømmet bruker samiske tale og tekst under gudstjenestene. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR.