Ved inngangen av 2019 gikk Kristin Fjærvoll Nordmo inn i sin nye rolle som pleie- og omsorgssjef for Salangen kommune. Hun har lang erfaring fra pleie og omsorgstjenesten, og er godt kjent med Salangen kommune som organisasjon. – Det er en veldig spennende stilling, Salangen kommune er en god organisasjon å jobbe for og ikke minst er det et bra arbeidsmiljø, opplyser Kristin Fjærvoll Nordmo.


En varierende jobb
Som pleie- og omsorgssjef har Kristin en varierende og til dels uforutsigbar arbeidshverdag, noe hun på ingen måte ser mørkt på. – Jeg kan ikke beskrive den med kun få ord, fordi den er så varierende. Jeg vet gjerne hva jeg skal gjøre i løpet av dagen, men så plutselig skjer det noe så må hele dagen legges om, opplyser hun.


Skryter varmt av sine ansatte
Som tidligere nevnt har Fjærvoll Nordmo en lang karriere fra pleie- og omsorgstjenesten, og hun kjenner godt til hva det kreves i denne jobben, så det er alt annet enn tomme ord hun har å komme med når hun beskriver hennes stab. – Det er en faglig dyktig gjeng, så jeg har stor tillitt til mine medarbeidere på at de gjør en god jobb. Der tror jeg at bygdas befolkning er veldig heldige som har disse ansatte, de kan mye om mange ting og de er veldig flinke til å ta ting på strak arm, skryter pleie- og omsorgssjef i Salangen kommune, Kristin Fjærvoll Nordmo varmt.