I styret sitter Salangen Senterparti med 9 plasser, Salangen Arbeiderparti med 5 plasser, Salangen Høyre med 3 plasser og Salangen Sosialistisk Venstre med 2 plasser. Forhandlinger om posisjon og opposisjon er fremdeles i gang med få kommentarer til nettavisen fra politikerene.


Greit valg
Grethe Davidsen Kleppe, valgansvarlig ved Salangen kommunehus, stiller seg nøytralt til den politiske sammensettingen, men sier om selve valget at det gikk greit. — Jeg var positivt overrasket over oppmøte, og det var økt valgdeltakelse fra sist valg, forteller hun.


Engdelig liste for kommunestyret
Ved spørsmål om hvem som fyller plassene til de respektive partiene i kommunestyret etter fintellingen, henviser hun til kommunens nettside.


Salangen Senterparti:
Sigrun Wiggen Prestbakmo
Tor Ove Talseth,
Signe Lilleng
Hans Roar Rasmussen
Ronald Martinsen
Kyrre Inge Tunheim
Simon Løvhaug
Jimmy Treland
Hans Christian Gjøvik


Salangen Arbeiderparti
Ingrid Helene Frantzen
Malin Bredahl Woll
Jørn Ivar Kroken
Svein Ivar Strømseth
Sveinung Nyvoll


Salangen Høyre
Terje Bertheussen
Mathias Jenssen
Jim Nordmo


Salangen Sosialistisk Venstreparti
Eli Helene Johannessen
 Aase Rebekka Utstøl.