Salangen menighetsråd har diskutert opprusting av Salangen kirke
med Salangen kommune. Men på grunn av kommunens dårlige økonomi, blir det heller vanskelig og sette av penger til å pusse opp Salangens egen kirke.

Utfordringer
Menighetsrådet har hatt store utfordringer med å holde kirkerommet oppvarmet på vinterstid. Dette igjennom en kombinasjon av deffekt varmeanlegg og mangelfull ventilasjon.

Bør finne midler
Administrasjonssjef i Salangen kommune, Hege Wallør Fagertun er av den oppfatning at Salangen kommune bør finne midler til en opprustning, som må bli delt inn i to faser. Penger til den første fasen av opprustningen skal hentes fra kommunens investeringsfond, står det i sakspapirene foran fredagens kommende formannskapsmøte.
Arkivfoto: Jon Henrik Larsen