Det er nå lagt ut tidspunkt for når fylkesvei 848 på Rolla skal åpne igjen etter å ha vært stengt siden april i år i forbindelse med utbedringsarbeidet som har vart gjort der. Datoen som Statens Vegvesen publiserte nylig forteller at veien skal åpne igjen den 20.desember klokken 12:00.


Fergeruter legges om
Fra da vil også fergerutene legges om til normal rute. Foruten en strekning på omlag en halv kilometer så er hele veien nyasfaltert.  – I området der utglidningen skjedde er det ikke lagt asfalt. Dette gjelder en strekning på cirka 500 meter, og denne skal asfalteres så fort det blir forhold til det, kan man lese på Statens Vegvesen sine nettsider.