På grunn av korona er det bestemt at fristen for å søke kulturmidler aktivitetstilskudd skal forlenges til 1.juli 2020, skriver Ibestad kommune på sine hjemmesider.

Den egentlige søknadsfristen var 1. juni.

- Ting har gått litt saktere på grunn av korona. Derfor ble den forlenget, sier enhetsleder for kultur i Ibestad kommune, Ingvild Johansen.

I år er det en pott for lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner som driver med aktivitet i kommunen.

- Potten er i år 100 000 kroner. Det har den vært i ganske mange år. Vi deler ut en masse penger i kulturmidler basert på vårt folketall, sier Johansen.

Samtidig er det en pott til hvor penger vil kunne gå til enkelttiltak og arrangementer.

- Denne potten er også på 100 000 kroner.

Hun håper de som måtte ha behov for kulturmidler søker.

- Jeg oppfordrer folk til å søke. Det hadde vært veldig bra, sier hun.