Helt siden 1974 har det foregått et utvekslingsprogram mellom det norske og amerikanske heimevernet, og i en lengre periode har det vært familier fra HV12 distriktet i Trøndelag som har vertet de amerikanske soldatene, men nå er det Nord-Norge, nærmere bestemt HV-16 som skal organisere denne utvekslingen. I den forbindelse søker de nå etter familier fra Nordland og Troms som kunne tenkt seg å ha to amerikanske soldater på besøk en helg mot slutten av april og vise dem nordmannens kultur.


Kommer for vintertrening
Distriktssjef i HV16, kommandør Jon Ivar Kjellin forteller til nettavisen at soldatene kommer fra staten Minnesota National Guard. Det er planlagt at utvekslingen skal skje i helga fra fredag 24. april til søndag 26. april. Hovedhensikten med de amerikanske soldatenes besøk er todelt; den første er at de skal få grunnleggende opplæring og trening i militær tjeneste i et arktisk miljø, og den andre er at de skal få et innblikk i norsk kultur og levemåte. Sistnevnte skjer da gjennom besøk til norske familier.

buddyweekend_artikkelfoto.jpg
Samtidig med at de amerikanske soldatene kommer til Norge og Bjerkvik, skal omtrent samme antallet norske HV-ungdommer og personell i HV sine innsatsstyrker fra hele landet reise til USA og USNG sin leir Camp Ripley i Minnesota. FOTO: HV-16


Håper mange vil melde seg
Det settes ingen spesifikke krav til hvem som kan søke om å være vertsfamilie, men det forventes at soldatene skal få oppleve norsk kultur og tradisjoner, være seg mat eller andre aktiviteter. Det er også mulig å ta kontakt om kun er nysgjerrig for en uforpliktende samtale, men Kjellin håper de vil få et variert spekter av familier spredt ut over hele Nordland og Troms. 


Er du interessert i å være vertsfamilie nevnte helg, kontakt HV-16 på følgende:

Mail: hv16.norex@mil.no

Mob: 489 93 589