Ibestad sykehjem ble i mars 2019 sertifisert som livsgledehjem. Dette er en nasjonal sertifisering som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas. - Livsgledekonsulent har vi hatt tidligere, men nå er det nyopprettet aktivitørstilling i tillegg. Aktivitør utgjør ca 80 % stilling og som livsgledekonsulent utgjør 20% . Livsgledekonsulenten skal lage en indiviuell kalender hvor det psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Det går ut på blant annet at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke,får mulighet til å opprettholde sine hobbyer, får kontakt med dyr, for sang,musikk og kultur i hverdagen, hyggelig ramme rundt måltidene og god kommunikasjon med pårørende, forteller enhetsleder Hilde Danielsen til nettavisen.


Resertifisering
Sertifiseringen som livsgledehjem vare kun et år, da må det resertifiseres. - Nå i mars, så skal sykehjemmet resertifiseres som livsgledehjem. Da  er det  folk som reiser rundt og sjekker at kriteriene er oppfylt for å fortsatt kunne ha sertifiseringen. Som enhetsleder ser jeg veldig frem til at vi får både aktivitør og livsgledekonsulent ansatt. Det vil være veldig bra at vi får en person til å ta seg av dette som ikke er i pleie. For å inneha denne stillingen som livsgledekonsulent, så er det et krav om å ha bachelor innenfor omsorg, så nå håper jeg at vi får mange kvalifiserte søkere til stillingen som aktivtør/livgledekonsulent i Ibestad kommune, avslutter en forventningsfull enhetsleder Hilde Danielsen til nettavisen.