Det søkes nå etter kandidater til kirkevalget i september hvor det skal velges både nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Kirkeverge ved Salangen menighet, Tonje Østvik opplyser til nettavisen at det er nedsatt en nominasjonskomité med mandat til å lage en kandidatliste til valget og som nå søker kandidater. Kriteriene for å kunne bli nominert er at man må være medlem av Den Norske Kirke, bo i sognet og senest fylle 18 år i 2019. – Dersom noen selv ønsker å stille eller vet om noen som kunne bli spurt så ta gjerne kontakt med nominasjonskomiteen eller man kan henvende seg direkte til kirkekontoret, oppfordrer kirkeverge Tonje Østvik.

 

Forslag kan sendes på e-post henholdsvis til Salangen menighet eller Lavangen menighet