Det er behov for flere vikarer for å kunne opprettholde beredskapen på drosjekjøring i Salangen. – Vi trenger flere sjåfører inn på banen, og søker derfor nå etter leiesjåfører til Salangen Taxi. Vi stiller kun som kvalifikasjoner at personen må ha kjøreseddel for persontransport, helst ha litt bakgrunnserfaring og være over 24 år, opplyser sentralleder Oddgeir Woll ved Salangen Taxi. De som er interesserte i å søke på denne stillingen bes ta kontakt med Salangen Taxi.