Onsdag formiddag var det en svak motordur som fløy over flere steder i Salangen. Opp i mot den blå himmelen og mot sola kunne man se et rødt helikopter fra Heliteam i Harstad. Ombord var det ansatte fra Salangen kommune som var på oppdrag for å telle elg i kommunen. Nettavisen prøvde å få kontakt med skogmester Inge Fredheim uten å lykkes onsdag. 

Derimot kunne teknisk sjef i Salangen kommune, Reidar Berg fortelle litt om saken:

- Det er den årlige elgtellingen vi gjør nå. Vi har to kommunale ansatte som er oppe i helikopteret og foretar tellingen. Det er landbruksavdelingen i kommunen som foretar denne tellingen, og værforholdene må være gode den dagen dette skal skje, slik det er i dag, sier Berg til nettavisen. 

Elgtellingen som foretas årlig finansieres igjennom fellesavgiften for elgjakt i Salangen som kreves inn fra kommunen årlig fra de ulike elgvaldene.