De endrede tidene i søppeltømmingsrutene ble publisert på Senja Avfalls hjememsider.

Rute 20: Krysset Elvevoll - Bjørnebakken - Rørbakken - Løksa - Løksebotn - Medby - Melen, er ifølge oversikten på Senja Avfalls hjemmesider flyttet nærmere i tid.

Rute 20 flyttes fra torsdag 21. mai til onsdag 20. mai.