Det er ikke første gang at Spansdalselva går over sine bredder. Elva har også gått ut på jorder nede i selve Spansdalen, mens på veien mellom Spansdalen og Fossbakken har elva gått over fylkesvei 84.


Nesten ikke kjørbart
Det er nesten ikke mulig og kjøre på veien på stedet der vannet har kommet inn på veibanen. Veitrafikksentralen har blitt orientert om hendelsen fortløpende, etter det nettavisen har fått opplyst. I følge Åse Johnsen Lavva som bor i Spansdalen har vannstanden i elva søndag kveld trukket seg litt tilbake. - Veien igjennom dalen er ikke stengt. Det er åpent. Men det spørs jo hva som skjer når det blir varmere, sier Johnsen Lavva.