Det nærmer seg vinterferie, og i tradisjon tro går en rekke etater og organisasjoner sammen om å sette opp en fartsfull og variert aktivitetsplan for barn og unge med sine familier. Tilsynskonsulent for barnevernstjenesten, Hilde Løvberg som er del av arbeidsgruppen for vinterferieaktivteter 2019, opplyser til nettavisen at alle aktivitetene er gratis å være med på, og at på noen av aktivitetene vil det være servering av mat. Hun minner også om at på flere av aktivitetene er det påmeldingsfrist, og at på noen er det satt en påmeldingsgrense. – På paintball er påmeldingsfristen 1. mars, og her kan det maks være førti påmeldte, men minimum tjue for at det skal kunne gjennomføres, opplyser Hilde Løvberg.  


Internasjonal kveld
Noe som også er nytt av året er at det på torsdag skal avholdes en internasjonal kveld inne på kulturhuset hvor en gruppe nye landsmenn skal tilbrede mat fra sine kulturer og servere til alle besøkende, som underholdning blir det visning av filmen Born2drive. – Vi tenkte å ansvarliggjøre personer fra forskjellige nasjonaliteter og så lager de maten hjemme hos seg selv og tar det med seg. Her kan man da få en smakebit fra de forskjellige nasjonalitetene, også blir det film etterpå, sier fagansvarlig ved bosetningstjenesten 

 

viterferieuka_artikkelfoto.jpg
Anna Aglen Løkse fra SAFA, Tiltalkskonsulent ved barnevernstjenesten Hilde Løvberg, tilsynsperson og merkantil ved barnevernstjenesten Anniken Bekkeli og fagansvarlig ved bosetningstjenesten avdeling ung, Martin Solhaug. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN


Mange har bidratt
Arbeidsgruppen har lagt ned en stor innsats i å få til denne aktivitetsuken, men de legger til at til noen av aktivitetene må kanskje noen foresatte være med å bistå. – På de aktivitetene der det er satt opp buss vil det og være en begrensing ut i fra bussens kapasitet, men om noen velger å kjøre selv så er de absolutt velkommen. Til Polarbadet krever vi at det må være med foresatte som kan ha maks tre barn, sier leder for Salangen frivilligsentral, Anna Aglen Løkse. Blant aktørene som har vært med å bidratt for å kunne få til denne aktivitetsuken er SAFA, barneverntjenesten, kulturkontoret, bosetningstjenesten, mottaket, og barnehagene via TEFBUS.

 

Klikk her for å laste ned aktivitetsplanen for vinterferieuka 2019