Det er ingen tvil om at behovet for brystkompresjonsmaskin er tilstedeværende i alle landets kommuner for å kunne være med å redde liv når minutter og sekunder teller. I Salangen ønsker man også en slik maskin velkommen, men det må finansieres på en eller annen måte.


Funnet støtteordning
Derfor har Salangen lag av LHL gått sammen med ildsjeler i Salangen og Lavangen ambulansestasjon om å samle inn penger via Sparebank1 Nord Norges innsamlingsordning "Spleis". - LHL i Salangen har nå igangsatt kronerulling for å få kjøpt inn brystkompresjonsmaskin til UNNs ambulanse i Salangen og Lavangen og vi i LHL starter innsamlingen ved å selv gi kr 20.000,- til formålet, sier leder av Salangen LHL, Nikolay Nordmo. Han forteller videre at en slik maskin redder liv fordi maskinen kan fortsette med hjertekompresjoner selv når pasienten blir flyttet på, noe som er vanskelig dersom det er mennesker som skal utføre hjertekompersjoner.

samlerinnpengerhjertebig2.jpg
Leder i Salangen lag av LHL, Nikolay Nordmo sier at lokallaget har gitt 20.000 kroner til en hjertekompresjonsmaskin som kan være i ambulansen for Salangen og Lavangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN.


Utfordrer kommuner, foreninger, nærinsliv og privatpersoner
En brystkompresjonsmaskin koster kr 135.000,- og målsetningen er å få kjøpt inn to slike maskiner, en til hver ambulanse her i Salangen. Pensjonistforeningen i Salangen har allerede gitt kr 10.000,- til formålet og nå håper Nikolay Nordmo at flere følger med. - Jeg oppfordrer kommuner i området, næringsliv, foreninger og privatpersoner til å være med å bidra. Alle monner drar og sammen kan vi skape mer trygghet for hverandre, sier Nikolay som viser til at det er opprettet en innsamlingsside på spleis: Hjelp oss å redde liv