Bygda i Lavangen trenger en sosial arena, hvor man kan treffes over en kopp kaffe eller en god middag. I fjor sommer fikk Frivilligsentralen realisert en platting og etter hvert skal det ordnes en oase. Dette blir et sted hvor alle skal føle seg velkommen. Nå skal de ha på plass en skyvedør for å få tilgang til lokalet og kjøkken.

Ber om hjelp for å ferdig prosjekt

For å få dette til trengs det penger. Kostnadsoverslaget Frivilligsentralen har fått er på kroner 40.000.-. Derfor er spleisen opprettet og per nå er det kommet inn i underkant av 8000,- kroner og det gjenstår 18 dager igjen på spleisen.

- Dersom vi får inn mindre enn 40.000.- blir jeg å ta en ringerunde til næringsliv og entreprenører for å høre om de kan være medpå dugnadsånden, sier daglig leder på Lavangen Frivilligsentral, Jane Johansen.

Dersom det skulle komme inn eksta penger enn det frivilligsentralen har på spleisen, er planen klar.

- Pengene skal gå til allmennyttige formål som plattingen var tiltenkt fra starten av, det skal gå tilbake til folkninga, sier Johansen og legger til at pengene uansett skal de som er velvillig og hjelper oss, avslutter Johansen.