Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo har gått hardt ut og sagt seg uenig i flyttingen av den voksenpsykiatriske poliklinikken på Sjøvegan. Onsdag denne uken var det møte i styret til UNN hvor gjennomføringen av flyttingen ble stoppet midlertidig.

Styret i UNN holdte styremøte torsdag denne uken hvor flyttingen av VOP-klinikken på Sjøvegan skulle opprinnelig tas opp som en skriftlig orienteringssak. Det ble isteden stilt spørsmål om dette var en orienterings- eller beslutningssak. Styret vedtok da at de skulle gjøre en egen beslutning, og arbeidet med flyttingen av poliklinikken ble stanset.

Klinikksjef for psykiskhelse og rusarbeid i UNN, Tordis Sørensen Høifødt forteller at de håper saken kommer opp neste styremøte som etter planen skal avholdes 17. mars i år. Dette er ikke sikkert enda.

vop_klinikk_tordis_sorensen_hoifodt.png
Tordis Sørensen Høifødt håper på en rask avklaring fra styret i UNN. FOTO: MARIT REIN / NORDLYS

Voksenpsykiatrisk poliklinikk jobber med å behandle mennesker med psykiske lidelser, som i hovedsak er henvist fra fastlege.

– Vi skulle gjerne driftet poliklinikken på Sjøvegan videre, men vi har hatt store rekrutteringsutfordringer de senere årene, forteller klinikksjefen i forkant av møtet. Rekrutteringsproblematikken har vart over flere år og på høsten i fjor bestemte UNN seg for å gjøre mer konkrete tiltak.

Klinikken på Sjøvegan har i dag pasienter fra Salangen, Lavangen, Bardu, Dyrøy og Ibestad.

De mener at om de totalt fem stillingene flyttes fra Sjøvegan og til det nye sykehuset i Narvik vil behandlingstilbudet bli langt bedre. Tilbudet som er på Sjøvegan har for øyeblikket kun besatt 2,75 stillinger. Kommunen mener sykehuset har gjort en for dårlig jobb i rekrutteringsarbeidet.

vop_klinikk_3.png
Slik er det illustrert at det nye sykehuset i Narvik vil se ut. ILLUSTRASJONSFOTO: ARCHITEMA

Høifødt sier at UNN har opplevd en gjennomstrømming av nyutdannede hos klinikken på Sjøvegan, men hun skryter av jobben disse gjør og har gjort.

Administrasjonssjef i Salangen, Lars Strøm forteller at utfordringer med å rekruttere finnes for alle voksenpsykiatriske poliklinikker i Troms. Dette bekrefter delvis Høifødt som forteller at de ikke opplever dette problemet i Tromsø og Narvik.

Under rekrutteringsvansker har det reist ansatte fra den voksenpsykiatriske poliklinikken på Silsand til klinikken på Sjøvegan.

mental_helse_kutt_stotte_lars_strom.jpg
Administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm sier kommunen er uenig i grunnlaget for flyttingen. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Forrige uke inviterte UNN-representanter Salangen kommune til et møte for å gjennomgå saken. Neste uke skal de møte Lavangen kommune.

På møtet sa administrasjonssjefen klart ifra om at kommunen er uenig i flyttingen og grunnlaget til UNN. 

Her beklagde Høifødt for at de ikke kan være på Sjøvegan, og forteller at hun ønsker et tett samarbeid med kommunen selv etter klinikken er flyttet til Narvik. Det skal etter planen prøves ut forskjellige modeller for behandling, blant annet utekontor, hjemmebesøk og videokonsultasjon.

Et argument kommunen har brukt er reiseveien til Narvik. De mener pasientene som trenger følge vil ha størst problemer. Klinikksjefen ser problemet med at reiseveien er tungvint, men stiller spørsmål til delen om ledsagere. – Hvor mange er det som trenger følge? Ikke mange. De fleste reiser for egen maskin, og noen ser også det som det beste å reise til et annet sted, sier hun.

BUP-Barne- og ungdomspsykiatrisk og VOP-voksenpsykiatrisk har hatt et samarbeid med overgangen til pasientene. Dette har fungert bra siden begge klinikkene har etablert avdeling i Salangen. Kommunen har stilt spørsmålstegn til det nå godt fungerende samarbeidet. Her svarer Høifødt at det å ha de to avdelingene under samme tak er en fordel, men det løser ikke problemet med å ansette fagfolk.

Høifødt sier hun ikke kjenner til noen planer om å flytte BUP.