Salangen Røde Kors Ungdom styrer med mange forskjellige aktiviteter. Blant annet står de for et sosialt møtested for ungdom, gratis kino for ungdom en gang i måneden, og nå har de etablert en helt egen revygruppe. Bengt L. Digre kurset og sto for oppvarmingen og skal kurse dem framover på hvordan de skal opptré. Bengt har tidligere instruert unge teaterspirer i Teaterkaféen på Sjøvegan.

Salangen-rode-kors-ungdom_revygruppe-INGRESS2.jpg
Bengt Larsson Digre er kjent med det å stå på scene og undervise for unge teaterspirer, og nå skal han hjelpe ungdommene ved Salangen Røde Kors Ungdom å bli en ihugga revygjeng. FOTO: ALEKSANDER WALØR