I dag er det allerede 391 frivilligsentraler spredt over hele landet, og Bardu kommune ønsker å få etablert en frivilligsentral på Setermoen. En frivilligsentral er først og fremst en møteplass for frivillighet i lokalmiljøet og skal styrke det frivillige arbeidet som privatpersoner og lag/foreninger utfører. Hvordan dette løses er opp til hver enkelt frivilligsentral, som står fritt til å fylle den med tilbud og aktiviteter som er aktuelt.


Være til nytte
I følge meldingen fra forumet Dialogen vil en frivilligsentral gagne alle, der enkeltpersoner, lag/ foreninger kan bli involvert på sin måte. Dette kan være både sosiale, kompetanse- hevende og kreative aktiviteter og tilbud. Noen eksempler fra andre sentraler er besøksvenner, bli kjent treff, barnevakttjenester, turstier, organiserte turer, småbarn treff, søknadshjelp til tilskudds- ordninger, kafé, bruktutsalg, velkommentreff for nye innbyggere osv. Det er ingen begrensninger så lenge noen etter- spør noe som andre vil stille opp på.


Støtte til lag og foreninger
I tillegg er det meningen at frivilligsentralen skal være en støtte for lag og foreninger i det arbeidet de driver. Det skal ikke være en konkurrent til det som allerede er etablert av lag og foreninger, men et supplement til det som allerede er i Bardu. I anledning etableringen av sentralen i Bardu, inviteres folk og lag og foreninger til orienteringsmøte slik at man kan få valgt et interim styre for stifting av sentralen. Møtet skal finne sted 11.desember på kommunehuset i Bardu på kvelden.