Nasjonaldagen er her igjen og både store og små feirer nok dagen hjemme i øyeblikket.

SN-TV har vært ute tidlig på morgenen å dekket markeringene som har vært i regi av Salangen kommune.

Dagen startet som seg hør og bør med flaggheising ved flaggstangen ved Salangen bo- og eldresenter. Der hadde både tilskuere og medlemmer fra kommunen møtt opp for å overvære Salangen musikkorps flotte konsert.

Klokken 08:00 begynte flaggheisingen og ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo holdt så sin tale for dagen der hun snakket om hvordan det er å feire 17. mai i disse pandemi-tider.

Deretter gikk turen opp mot Salangen kirke, hvor det neste på programmet var bekransing av minnesteinene var det neste på programmet.

Der ble det taler fra Marthe Helen Petersen og Emma Sofie Lind fra 10. klasse ved Salangen skole.

Major Martin Eriksen fra Luftving Sørreisa holdt også en tale hvor han snakket om den heltemodige dåden til den britiske piloten Michael Craig-Adams som styrtet etter luftkamp mot tyske luftstyrker den 22. mai 1940.

Til slutt holdt Ida Nyvoll Skagtun fra AUF Salangen ved bautaen til minne om ofrene for terroraksjonen den 22. juli 2011.

Øverst i saken kan du se streamen fra markeringene.

17maistream_BIG1.jpg
TOG: Etter flaggheising og talen fra ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo gikk turen i tog videre fra Salangen bo- og eldresenter til Salangen kirke. FOTO: TORBJØRN KOSMO

17maistream_BIG2.jpg
BEKRANSING: Major i Luftving Sørreisa Martin Eriksen holdt tale og la ned krans ved monumentet som hedrer den britiske piloten Michael Craig-Adams som døde i en styrt etter kamp med tyske piloter den 22. mai 1940. FOTO: TORBJØRN KOSMO

17maistream_BIG3.jpg
TALE: Ida Nyvoll Skagtun fra AUF Salangen holdt tale foran monumentet om ofrene for terroraksjonen som fant sted 22. juli 2011. FOTO: TORBJØRN KOSMO