Salangen kommune melder tirsdag at veien igjennom Seljeskog i Salangen blir stengt fra og med onsdag 5.oktober kl. 09.00.

Dette på grunn av stikkrenneskift. Jobben er beregnet å ta ca. 2-4 timer.