Det gamle rådhuset som ble bygget i 1955 har i lang tid stått tomt og ubrukt i påvente av en endelig skjebne.

Kommunen besluttet i sin tid å få bygget solgt, men den prosessen har vist seg å gå sakte.

Enhetshetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune Reidar Berg forteller at det mer eller mindre står stille i prosessen rundt salget av bygget.

— Det er ikke blitt gjort noen framstøt. Vi har ikke gjort noen offensive grep for å få solgt det. Vi har hatt noen som har vært for å se på bygget. Det er foreløpig ikke solgt. Vi vil gjøre grep for å få det solgt, meddeler Berg.

Dersom Herredshuset ikke blir solgt, er det vanskelig å si hva som blir fremtiden til bygget, mener Berg.

— Jeg vet ikke hva fremtiden til bygningen blir. Det er vanskelig å si noe om det per i dag.