Dagslyset bringer frem nattens hemmeligheter. På fortauet ovenfor kulturhuset på Sjøvegan har noen etterlatt seg en sneip med tvilsomt innhold. Til tross for at hasjbruk er ulovlig i Norge ser det ut til at noen velger å bryte loven i full offentlighet. Den skyldige vil sannsynligvis forbli anonym, men har åpenbart ikke noe imot å eksponere bygda for sin aktivitet.